Kontakt

Kontakt

Vill ni nå mig, prova följande varianter:

Mikael Rosbacke

telefon: +468994967
telefon: +46707925781
e-post: mikael@rosbacke.org
För privat kommunikation, använd följande open-pgp publika nyckel.
(Fingerprint :54CA E6E8 A8FA 2125 2CA2 0BA8 820B 24D5 2558 AE34)